08.01.2016

AEO:n edut Tullin rekisteröidylle luottoasiakkaalle

Uusi tullikoodeksi (UCC) tulee käyttöön 1.5.2016 alkaen, ja se tulee entisestään korostamaan AEO-statuksen merkitystä. Uudessa lainsäädännössä Tullin rekisteröity luottoasiakas, joka on myös AEO-toimija, saa etua tullivelan ja vastuun osalta alentuneiden vakuuksien muodossa. Tietyin edellytyksin AEO-toimija voidaan jopa kokonaan vapauttaa vastuuvakuudesta.

Kansallisista eduista voidaan mainita seuraavat

  • Vakuudet alenevat huomattavasti velan osalta
  • Maahantuonnin ALV-velalle ei vakuuksia tämän hetken tiedon mukaan tarvita
    ( riippuen yrityksen taloudellisesta asemasta se voidaan kuitenkin vaatia)
  • Tullivelan osalta 70% alennusta AEO -toimijoille
  • Vastuiden osalta vakuudet alenevat huomattavasti

Vakuuksia joutuu kuitenkin edelleen antamaan, jos asiakkaan taloudellinen tilanne ei ole riittävä.

AEO -status tuo helpotusta yritykselle, joka tekee ulkomaankauppaa esim. Kiinan, Japanin, Yhdysvaltojen sekä monen muun maan kanssa, joilla on tiukat turvavaatimukset ja tullimääräykset. AEO-toimijaksi hakeutuminen vie kuitenkin aikaa. Siitä kiinnostuneiden yritysten kannattaa ryhtyä selvittämään asiaa mahdollisimman pian saadakseen uuden lainsäädännön tuomat hyödyt käyttöönsä.

Lisätietoja:

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/tuonti/rekisteroity_luottoasiakas/vakuudet/index.jsp

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/asiakkaana_tullissa/AEO/

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/Lainsaadanto_uudistuu/mika_muuttuu/vakuudet.jsp

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/Lainsaadanto_uudistuu/koulutusmateriaali/tiedostot_joulukuu2015/passitus.pdf