28.04.2016

Ennakkotarkkailu kolmansista maista tuotaville rauta- ja terästuotteille 1.5.2016 alkaen

Saamamme tiedon mukaan teräksen tuontitarkkailun asetus tulee voimaan 1.5.2016. Tarkkailuasiakirjan esittämistä edellytetään siirtymäajan jälkeen 3.6.2016 alkaen. Asiakirja on voimassa 4 kuukautta.

Tuontitarkkailulomake on tuonnissa vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytys. Tarkkailulomakkeen käytöstä on vapautettu Norja, Islanti ja Liechtenstein, muilta mailta se edellytetään tuonnissa EU:n ulkopuolelta.

Tuojan on myös pyynnöstä esitettävä tuottajaterästehtaan antama tuontitodistus esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa tavaroita ei osteta suoraan tuottajamaasta.

Lomake (654A) on tulossa Tullin nettisivuille. Se tulee toimittaa kirjaamoon ja liitteeksi tulee laittaa kauppalasku tai tilausvahvistus.

Alle 2500 kg voidaan tuoda ilman asiakirjaa.

Liite nimikkeistä terästuotteet, joita tuontitarkkailu koskee.