20.06.2018

EU hyväksyi tullinkorotukset tietyille USA:n tuotteille

EU:n jäsenmaat ovat 14.6.2018 päättäneet tullinkorotuksista valituille Yhdysvalloista peräisin oleville tuotteille. Tuotteet, joihin korotuksia sovelletaan, on mainittu Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 218/724 liitteessä olevassa listassa. Asiasta löytyy lisätietoa myös Tullin tiedotteesta 

Korotuksia aletaan tämänhetkisen tiedon mukaan soveltaa heinäkuun 2018 alusta lähtien.

Kun Euroopan komissio on lopullisesti hyväksynyt asetuksen, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja Tullin sivuilla.