05.02.2019

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus voimaan 1.2.2019

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuus (EU–Japan Economic Partnership Agreement) astui voimaan 1.2.2019.

Sopimus luo uusia mahdollisuuksia EU:n ja Japanin väliselle kaupalle. Tullimaksuista poistuu yli 90%. Muovien, kosmetiikan ja vaatteiden tullit poistuvat kokonaan. Tiettyjen tuotteiden osalta tullit poistuvat vähitellen, esimerkiksi jalkineiden tullit alenevat Japaniin vietäessä aluksi 30 prosentista 21 prosenttiin, ja saavuttavat täyden tullittomuuden 10 vuodessa.

Yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi tullietuuskohtelusta, viejien rekisteröinnistä, etuuskohtelutulleista ja alkuperäsäännöistä löytyy Tullin tiedotteesta.