30.07.2020

EU:n ja Vietnamin välille vapaakauppasopimus

Euroopan unioni ja Vietnam ovat antaneet hyväksyntänsä vapaakauppasopimukselle, jonka odotetaan astuvan voimaan elokuussa 2020. EVFTA (The European Union-Vietnam Free Trade Agreement) poistaa siirtymäajan puitteissa suurimman osan kaikista tulleista tavarakaupassa osapuolten välillä.

Vietnamin talous on viime vuosina kehittynyt nopeasti, ja maa on kiinnostava markkina-alue eurooppalaisille maahantuojille ja viejille. Vietnamista tuodaan esimerkiksi telekommunikaatiolaitteita, elintarvikkeita, vaatteita ja kenkiä. Vientituotteina EU:sta Vietnamiin kulkee pääosin koneita, maataloustuotteita ja kemikaaleja.

Tuonnissa Euroopan unioniin Vietnamin alkuperätuotteiden tulleja poistuu vaiheittain seitsemän vuoden siirtymäajan kuluessa. Valittujen tuoteryhmien, kuten esimerkiksi useiden jalkineiden osalta tullit poistuvat heti, kun sopimus astuu voimaan.

Vientiyritykset eivät myöskään jatkossa tarvitse kumppanikseen paikallista vietnamilaista toimijaa, mikä helpottaa esimerkiksi ympäristöteknologian tuotteiden vientiä ja projekteja.

Tullietuuden saamiseksi viejän tulee olla kirjautuneena REX-järjestelmään.

Lisätietoja Tullin tiedotteesta