02.06.2014

Eurooppalainen huolinta-alan standardisointi

Pariisissa 23.4.2014 pidetyssä kokouksessa yhdeksän Euroopan maan standardointiliiton edustajista koostuva CEN -komitea (European Committee for Standardization) päätti, että sekä huolintaliikkeiden että luonnollisten henkilöiden tulee osoittaa pätevyytensä toimia tulliedustajana valmisteilla olevan standardin mukaisesti.

Kuuden maan projektikomitean tehtävänä on laatia tulliin liittyvää huolinta-alaa koskeva eurooppalainen EN-standardi, joka julkaistaan 1.5.2016 mennessä.
 
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että uusi tullikoodeksi tulee edellyttämään myös huolitsijoiden ammattipätevyysvaatimuksia. Tällä hetkellä Suomeen tai toiseen EU:n jäsenvaltioon sijoittautunut huolintaliike voi toimia Suomessa ilman, että tullilainsäädännössä on kansallisesti asetettu toimimiselle mitään vaatimuksia. Standardi tukee tavaroiden vapaata liikkuvuutta luomalla yhteiset puitteet tulliasiointipalvelujen tarjoamiseen.