25.02.2019

GSP tullietuuksiin muutoksia (Kambodža, Intia, Indonesia, Kenia)

Kambodžan tullietuudet harkinnan alla

Euroopan komissio suunittelee Kambodžalle myönnettävävien tullietuuksien peruuttamista väliaikaisesti perustuen rikkomuksiin kansainvälisen yleissopimuksen työoloja ja kansalaisoikeuksia koskevia sääntöjä vastaan. EU:n virallisessa lehdessä ja Tullin tiedotteessa kerrotaan asiasta tarkemmin.

Kaikki Kambodžan kaikki alkuperätuotteet ovat olleet tullittomia lukuun ottamatta aseita. Kambodžalla on meneillään siirtymäaika REX-järjestelmään alkuperätodistusten osalta.

Muutoksia GSP-etuuksiin myös Intialle, Indonesialle ja Kenialle

Tullietuuksia on poistettu myös tuotealoittain Intialta, Indonesialta ja Kenialta ajanjaksolle 2020-2022. Intialta poistuu etuuksia esimerkiksi tekstiileiltä ja rauta -ja terästavaroilta ja muilta metalleilta. Indonesialta etuuksia poistuu esimerkiksi öljyjen, rasvojen ja vahojen sekä kivennäistuotteiden osalta ja Kenialta elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden osalta.

Lisätietoja: Asetus(EU)No978-2012 ja Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/249

** Tiedotetta päivitetty 6.3.2019 – tullietuuksien peruutus on yhä käsittelyssä**