03.10.2013

GSP -tullietuuskohtelussa muutoksia 1.1.2014 lähtien

Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) uudistuu vuoden 2014 alusta alkaen. Lukuisia edunsaajamaita, kuten esimerkiksi Venäjä ja Malesia, jää tullietuuden ulkopuolelle. Kaikista näistä maista tulevista tavaroista, myös alkuperätuotteista, kannetaan 1.1.2014 lähtien täysimääräinen Kolmasmaa -tulli, mikäli tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva ilmoitus on hyväksytty vasta 1.1.2014 tai sen jälkeen.

Kolmasmaa-tulli on maksettava, vaikka tavaralla olisikin ennen 1.1.2014 edunsaajamaassa vahvistettu A-alkuperätodistus (Form A). Sama pätee myös tullaamattomana varastossa oleville tavaroille.

Lisätietoja aiheesta löytyy Tullihallituksen tiedotteesta (THT 11/2013).

Tullin asiakastiedote 20.12.2013 löytyy tästä