30.11.2020

Kaukoidän konttiliikenteen ruuhkat – PSS voimaan myös junarahdissa

Kaukoidän konttiliikenteen kalustopula jatkuu, ja vaikuttaa meriliikenteen lisäksi nyt myös rautatiekuljetuksiin.

Peak Season Surcharge (PSS) lisämaksua veloitetaan Kiinan ja muun Kaukoidän tuontilähetyksistä meri- ja rautatiekuljetuksissa sekä täysien konttien että kappaletavaran osalta. Lisien suuruus voi vaihdella laivauspäivän ja kuljetusreitin mukaan.

Varovan myyntiosastolta saa tarvittaessa lisätietoja.

Intian niemimaan osalta PSS -lisämaksu poistuu laivauksista 1.12.2020 alkaen.