05.02.2015

Kielin kanavan lisämaksu poistunut Aasian tuonnissa

Kielin kanavan kunnostustöistä johtunut lisämaksu on poistunut Kaukoidän ja Intian niemimaan tuontilaivauksista 1.1.2015 lähtien.