24.10.2016

Turvallinen työskentely kuljetuskontissa

Tavaroiden kuljetuksessa ja varastoinnissa käytettävät kemikaalit ja tuotteista haihtuvat kaasut voivat aiheuttaa vaaratilanteita työntekijöille kuljetusketjun eri vaiheissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut ns. KONKARI-hankkeen, jossa on laadittu kansallinen toimintamalli ja työturvallisuusohjeistus tavarankuljetuskonttien sekä maahantuontivarastoinnin kaasuriskeihin varautumiseen.

Uudessa työturvallisuusohjeistuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi eri vaiheet liittyen tavaroiden purkamiseen kontista: sisäilman riskien arviointi, ulkoinen tarkastelu, kontin avaaminen hallitusti, vaaratekijöiden arviointi, tuulettaminen ja kaasujäämät. Tästä voit ladata ohjeet: huoneentaulu