29.01.2015

Konttilaivoja saarrettuina Suomen satamissa

Suomeen liikennöivien konttilaivojen lastinkiinnityksestä on käynnissä kiista, jonka osapuolina ovat AKT, laivanvarustamoita sekä satamia ja satamaoperaattoreita. Muutamia laivoja on saarrettu Suomen satamiin.

Jos kiista jatkuu, on mahdollista, että siitä aiheutuu myöhästymisiä Suomeen tuleviin ja Suomesta lähteviin meriliikenteen kontti- ja kappaletavarakuljetuksiin.

Meriliikenneosastomme antaa tarvittaessa lisätietoja.