23.04.2020

Koronaepidemian vaikutukset rahteihin – tilanne 23.4.2020

Poikkeusoloissa toimiviiin rahtikuljetuksiin ei ole viime päivinä tullut huomattavia muutoksia.

Euroopan kuljetukset

Euroopan maantieliikenteessä tuonti- ja vientilähetykset kulkevat lähes kaikkialle. Tiettyjen alueiden kuljetusmäärissä on ollut nähtävissä jopa pientä piristymistä.

Poikkeusolojen jatkuessa muistutamme kuitenkin, että normaaleja kuljetusaikoja ei toistaiseksi voida taata. Lisäksi on tärkeää, että lähettäjä varmistaa aina kuljetustilausta tehdessä, että lähetys voidaan vastaanottaa määräpaikassa. Jos lähetystä ei voida toimittaa, aiheutuu tästä erityisjärjestelyitä ja lisäkustannuksia.

Lentorahti

Matkustajaliikenteen reittivuorot toimivat yhä murto-osalla normaalista, mikä vaikuttaa huomattavasti myös lentorahtitilan saatavuuteen. Rahtireitityksille Kiinasta ja Hong Kongista on odotettavissa lisää vuorovaihtoehtoja lähiviikkoina.

Varovan lentorahti tarkistaa saatavuuden ja hinnan tapauskohtaisesti kaikille kiireellisille tilauksille.

Kiinan meri- ja rautatiekuljetukset

Merirahti Kiinan ja Suomen välillä kulkee tällä hetkellä ilman mainittavia eroja normaalioloihin. Joitakin valtamerilaivojen lähtöjen peruutuksia esiintyy, mutta useimmiten näissä tapauksissa on löydetty vaihtoehtoinen reititys.

Kiinan rautatiekuljetukset ovat kasvattaneet suosiotaan vallitsevassa tilanteessa, jossa lentorahdin tarjonta ei ole tavanomaisella tasolla. Junalla rahti kulkee molempiin suuntiin noin 2-4 viikossa reitityksestä riippuen. Rautateitse voidaan toimittaa sekä täysiä kontteja että kappaletavaralähetyksiä, ja rautatieverkosto palvelee suurinta osaa Kiinan kaupallisista keskuksista.

Varovalla on useita mahdollisia reittivaihtoehtoja rautatiekuljetuksille Kiinasta, uusimpana vaihtoehtona pohjoinen reititys Raumalle ja edelleen Helsinkiin. Tälle reitille on mahdollista saada täysien konttien rahtia Kiinan lisäksi myös muualta Kaukoidästä.

Mannertenväliset merikuljetukset

Valtamerirahtia voidaan tarjota sekä viennissä että tuonnissa suurimpaan osaan satamista. Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset kuitenkin rajoittavat ja hidastuttavat tuotantoa monissa suurissa vientimaissa kuten Intiassa.

Esimerkiksi Taiwanin, Korean ja Bangladeshin kuljetukset ovat toistaiseksi toimineet ilman suurempia poikkeuksia normaalitilanteeseen.

Lisätietoja

Varovan yhteyshenkilöt ja asiakaspalvelu ovat tavoitettavissa normaalien aukioloaikojemme puitteissa.