26.03.2020

Koronaepidemian vaikutukset rahteihin – tilanne 26.3.2020

Huolimatta laajamittaisista toimista henkilöliikenteen rajoittamiseksi niin Suomessa kuin muuallakin  maailmassa, rahtikuljetusten kulku jatkuu useimpien liikennealueiden ja kuljetusmuotojen osalta. Viiveisiin kuljetuksissa on kuitenkin syytä varautua sekä Suomessa että ulkomailla, eikä aikatauluja voida taata poikkeusjärjestelyiden vuoksi.

Noudot ja toimitukset Suomessa Uudenmaan eristämistilanteessa

Hallitus on ilmoittanut, että liikennettä Uudenmaan ja muun Suomen välillä rajoitetaan. Tämä koskee pääosin henkilöliikennettä siltä osin, kun liikkuminen ei ole välttämätöntä. Rahtikuljetukset jatkuvat, mutta hidastumista saattaa esiintyä moottoriteiden kaistojen vähentämisen ja suoritettavien tarkastusten vuoksi.

Satamat ja terminaalit toimivat toistaiseksi normaalisti rahdin osalta. Helsigin satama tiedottaa tilanteesta sivuillaan.

Muistutamme kotimaan toimitusten osalta, että sähköinen rahtikirjan kuittaus riittää, mutta mahdolliset varaumat tai poikkeamat tulee ilmoittaa viipymättä Varovan liikenteen tai huolinnan yhteyshenkilöille.

Euroopan kuljetukset

Rahtikuljetukset Suomen ja Euroopan välillä jatkuvat poikkeusoloista huolimatta. Tämä koskee myös koronatilanteesta ankarimmin kärsineitä Etelä-Euroopan maita, kuten Italiaa, Espanjaa ja Ranskaa. Normaaleihin nouto- ja toimitusaikoihin saattaa kuitenkin tulla muutoksia.

Manner-Euroopan ja Suomen välinen lauttaliikenne toimii rahtikuljetusten osalta. Tämän lisäksi Huoltovarmuuskeskus on taannut, että rahtia varten pidetään toiminnassa tarvittava määrä laivakapasiteettia myös Ruotsiin, Viroon ja Baltiaan

Lentorahti

Lentorahdin kapasiteetti on edelleen hyvin rajallista. Jokainen lentorahdin vienti- ja tuontitoimeksianto täytyy tarkistaa erikseen.

Kiinan meri- ja rautatiekuljetukset

Kiinan tehdastuotanto ja kuljetukset ovat osaksi lähteneet käyntiin. Muutoksia aikatauluihin voi kuitenkin edelleen esiintyä.

Junarahdin kuljetustilauksia otetaan toistaiseksi vastaan sekä tuonnissa että viennissä.

Mannertenväliset merikuljetukset

Intia on ilmoittanut erittäin laajamittaisista rajoitustoimista koko yhteiskunnan ja liike-elämän osalta. Useissa muissa maissa, kuten Yhdysvalloissa on voimassa alueellisia rajoituksia.

Ota yhteyttä

Varovan yhteyshenkilöt ja asiakaspalvelu ovat tavoitettavissa normaalien aukioloaikojen puitteissa.

Puhelinlinjoissamme on tänään ollut kuuluvuushäiriöitä. Tilannetta selvitellään parhaillaan.