10.10.2018

Laajennettu työvuorojen vaihtokielto kuljetusalalla

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on tiedottanut laajennetusta ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellosta sopimusaloillaan 8.10.2018 – 28.10.2018.

Oletetut vaikutukset rahdin käsittelyyn ja toimituksiin jäänevät varsin pieniksi, mutta viiveitä saattaa esiintyä.

Meriliikenne – konttikuljetukset

Ylityö- ja työvuorojen vaihtokielto ei vaikuta suoraan varustamoiden toimintaan, mutta satamaoperaattorien toiminta saattaa hidastua laivojen purkujen ja lastauksien sekä mahdollisesti tyhjien konttien palautuksien osalta.

Maantieliikenne – perävaunukuljetukset

Laivavuoroja on supistettu joidenkin lähtöjen kohdalta lokakuussa, mikä vaikuttaa maahantulopäivään Suomessa. Eri satamatoiminnoissa saattaa myös esiintyä hidastuksia.

Liikenteen yhteyshenkilömme antavat tarvittaessa lisätietoja.