08.07.2015

Lehdistötiedote: Tehokkuutta työhön työaikaa vähentämällä

Talouden taantuma ja vähentyneet ulkomaankaupan tavaravirrat ovat viime vuosina koetelleet kuljetus- ja huolintaliikkeitä. Työtä on vähemmän eikä palveluja voi tuottaa varastoon. Viime aikoina keskustelun aiheena on ollut tuottavuuden parantaminen työaikaa pidentämällä.

Suomalainen perheyritys Varova kulkee omia polkujaan ja hakee tehokkuutta työaikaa vähentämällä. Jokainen varovalainen saa lomavuoden aikana pitää ylimääräisen viikon palkallista vapaata. Päätös tukee Varovan henkilöstöjohtamisen elämänkaariajattelua. Sillä myös parannetaan henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista sekä tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista.

Mukautuva organisaatio

Varovan organisaatiorakenne mahdollistaa toiminnan mukauttamisen toimintaympäristön muutoksiin. Työajan suhteuttaminen työn määrään pitää toiminnan tehokkaana ja työntekijöille mielekkäänä. Ajat ovat nyt haastavat, mutta yrityksen talous on kunnossa. Talouden nousukautta odotellessa lisävapaasta nauttiva henkilöstö pysyy vireänä ja palvelutuotanto tehokkaana.

Varova Oy on kotimainen kansainvälisen logistiikan asiantuntijayritys, joka palvelee ulkomaankauppaa harjoittavia vienti- ja tuontiyrityksiä kaikissa kansainvälisiin kuljetuksiin, huolintaan ja logistiikkaan liittyvissä asioissa.

 Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Laitinen, puh.0400-504 670, pekka.laitinen@varova.fi