01.08.2013

Logistiikkatoimintojen keskittäminen Vuosaareen tuo tehokkuutta ja ympäristöetuja

Tämän päivän asiakaskunta edellyttää kuljetusliikkeeltä näyttöä ympäristöystävällisistä logistiikkaratkaisuista. Varova pyrkii tietoisesti edelläkävijäksi vastuullisena tavarankuljettajana. Toimimme sertifioidun ISO14001 –ympäristöstandardin ja lakien mukaisesti, mutta haluamme tehdä vähän enemmän ja menestyä esimerkillisenä yrityksenä talouden, sosiaalisen vastuun ja ympäristön huomioimisen osalta.
 
Pääkaupunkiseudun tavaraliikennettä on yhä enemmän keskitetty Vuosaareen, mikä vähentää raskaan liikenteen määrää keskustassa ja asuinalueilla. Näin voidaan ehkäistä ruuhkia, parantaa ilmanlaatua ja säästää aikaa.
 
Varova on toiminut Vuosaaren satamassa heti sen aukeamisesta lähtien vuonna 2008, jolloin meriliikenteen terminaalimme ja varastotoimintomme muuttivat Helsingin uuteen pääsatamaan. Vuoden 2012 lopulla siirsimme myös Euroopan ja kotimaan liikenteemme painopisteen Vuosaareen. Tämä on tuonut mahdollisuuksia vähentyneeseen lastinkäsittelyyn ja lyhyempiin jakelureitteihin. Vuosaaren satama sijaitsee myös lähellä Helsinki-Vantaa lentokenttää, mikä on selkeä etu eri kuljetusmuotoja yhdistettäessä.
 
Tehostusta Euroopan maantieliikenteeseen on myös haettu perustamalla autoliikenteen yhteisyritys Roadari, joka hoitaa vastaisuudessa rahtitavaran runkoliikennettä Suomen ja Manner-Euroopan välillä. Uuden järjestelyn myötä kaluston saatavuus paranee, ajomatkat lyhenevät ja tyhjillä kuormilla ajaminen voidaan minimoida.
 
Syksyllä 2013 julkaistaan yhteiskuntavastuuraporttimme, jossa kerromme tarkemmin jatkuvasta pyrkimyksestämme kestävään kehitykseen. Raportti on julkaisun jälkeen saatavissa www-sivuiltamme.