07.02.2019

Lumikaaos jatkuu Vuosaaren satamassa

Helsingin lumipeite on kasvanut jo noin 40-50 senttimetrin paksuiseksi, eivätkä vaikeudet Vuosaaren satamassa ole hellittäneet.  Myös lämpenevän sään aiheuttama liukkaus lisää haasteita satamatoiminnoissa. Satamaoperaattoreiden mukaan tilanteeseen ei ole odotettavissa pikaista helpotusta.

Erityisesti ongelmia on merikonttien nostoissa ja siirroissa, joihin on muodostunut jopa useiden tuntien jonoja. Osa konteista on lumen peitossa, eikä niitä saada nostettua konttinostureilla. Konttien välissä olevat kaistat ovat myös osaksi tukkeutuneet lumesta. Lisäksi sataman portteja on jouduttu välillä sulkemaan ajoneuvojen määrän rajoittamiseksi. Tilanne aiheuttaa viivästyksiä sekä täysien konttien ajoissa asiakkaille,
että yksiköiden siirroissa purkuun terminaaliin.

Euroopan maantiliikenteen ja lentorahdin kuljetukset ovat toistaiseksi sujuneet pääosin aikataulussa, mutta on mahdollista, että sääolot vaikuttavat jonkin verran myös näihin kuljetusmuotoihin.

Merituonnin toimituksia voitte tiedustella omalta huolitsijaltanne Varovalla tai ottaa yhteyttä: huolinta@varova.fi, p. 09 773 96 400.