Maailman kello pysähtyi hetkeksi, mutta elämä jatkuu

”Ottakaa fyysistä etäisyyttä, mutta henkistä läheisyyttä”.

Sauli Niinistö

Tasavallan presidentin ajankohtaista kehoitusta sopii pohtia hetken myös näin etätyössä. Ajatus arjesta, rutiineista, työkavereista ja työpaikasta on saanut uuden sävyn. Vaikka elämä olisi jo opettanut, että tutut asiat eivät ole itsestään selviä, niin tämä kokemus koronaviruksen leviämisestä pandemiaksi on uusi muistutus siitä. Kokemus epävarmuudesta, epätietoisuudesta, on inhimillinen ja nämä tunteet saa hyväksyä.

Moni asia on yhä myös hyvin. Läheiset, työkaverit, yhteistyökumppanit ja verkostot muodostavat edelleen tärkeän kokonaisuuden. Yhteinen saa uuden merkityksen. Yhteydenpito ihmisten välillä saa uusia muotoja. Myös työntekeminen uudistuu, joiltain osin ehkä pysyvästikin.

Vaikeissa tilanteissa haastetaan uudella tavalla myös yrityksen kulttuuria. Ovatko arvot yhä voimassa, seurataanko tarkoitusta? Moni yritys on lähtenyt tähän poikkeustilaan hyvin erilaisista lähtökohdista. Valtion ja hallituksen nopea reagointi erityisesti haasteissa olevien yritysten tukemiseksi on tärkeää koko kansantalouden kannalta.

Jos haluamme oppia historiasta jotakin, niin vaikeissa hetkissä luodaan erityisesti pohjaa kulttuurin kehittymiselle. Yhdessä jaetut haasteet tuntuvat olevan kulttuurin ja kestävien arvojen kasvukautta.

Varova ei pysy tämän kriisin ulkopuolella, vaan sovimme henkilöstön kanssa, että nyt eletään parhaan kykymme mukaan todeksi yrityksen tarkoitusta – Välitämme. Samoin on arvojen, Luotettavuus, Joustavuus ja Vastuullisuus, kohdalla. Olkoon näin sekä kohtaamissa henkilöstön, että asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Lähtölaukauksena tarkoituksen ja arvojen tukemiselle päivitimme yritystoiminnalle poikkeusajan tavoitteet:

1.) Henkilöstön ja lähipiirin terveyden tukeminen.

2.) Asiakkaan, työkaverin ja yhteistyökumppanin tukeminen haasteiden keskellä.

3.) Palveluasteen ylläpitäminen poikkeustilanteessa.

Uskon, että näiden avulla torjutaan käsillä oleva uhka ja luodaan perusta myös tulevalle menestykselle.

Jossain vaiheessa on edessä paluu normaaliin, ehkä osin muuttuneisiinkin tapoihin. Vielä ei osaa tarkkaan sanoa, kuinka kauan siihen menee. Odotan kuitenkin jo sitä, kun istumme yhdessä ja käymme tämän poikkeusajan läpi. Mitä koettiin, mitä opimme ja miten tämä aika vaikutti Varovan kulttuuriin?

On ollut hämmästyttävää huomata miten nopeasti meidän lähes 100 hengen yritys siirtyi etävalmiuteen, kun tilanne sitä vaati. Haasteitakin varmasti on ja tiedän, että joissakin tehtävissä työn tekeminen on varsinkin alkuun paljon työläämpää, kuin tutuissa rutiineissa. Kaikkiaan työssä uudistuminen on aika vaikuttavaa ja se ei tapahdu itsestään. Olen henkilöstöstämme ylpeä. Samoin on laita monen muunkin yrityksen, laitoksen, järjestön tai perheen osalta. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat hoitaneet tärkeää tehtäväänsä uuden tilanteen keskellä. Kiitos on paikallaan jo nyt monelle.

On sanottu, että koronaviruksesta tulee sukupolvikokemus nuorille, parikymppisille ihmisille. Ajattelen, että sitä se voi olla meille kaikille iästä riippumatta. Maailman kello pysähtyi hetkeksi, mutta elämä jatkuu.

04.05.2020

Mikko Vihanto

Blogin kirjoittaja Mikko Vihanto on toiminut Varovan toimitusjohtajana 1.3.2018 alkaen