25.06.2015

Mahdollisuuksia tullihelpotuksiin tuotannon raaka-aineiden maahantuonnissa

Tiettyjen tuotannon raaka-aineiden osalta, joita ei ole saatavissa Euroopan unionissa lainkaan tai riittävästi, on mahdollista saada alennuksia tuontitulleihin tullisuspensio- ja tariffikiintiöjärjestelmän mukaisesti.

Tariffikiintiöt Tariffikiintiössä myönnetään alennettu tulli tai tullittomuus puuttuvalle tuontimäärälle, mikäli tuotetta ei valmisteta riittävästi tai lainkaan Euroopan unionissa.

Tullisuspensiot Tullisuspensio on niille teollisessa valmistuksessa käytettäville raaka-aineille, joita ei ole saatavissa Eu:sta, myönnettävä määräaikainen alennettu tulli tai tullittomuus.

Toisinaan suspensio voidaan myöntää myös laitteille, joita ei ole saatavissa tai niitä ei valmisteta EU:ssa.

Hakemuksen tekee yksittäinen yritys, joka osoittaa hakemuksen Tullille. Tulli toimittaa hakemuksen Suomen nimissä eteenpäin EU-komissiolle.

Lisätietoa vuonna 2015 haettavista etuuksista THT:n tiedotteesta 054/2015

Lue lisää Tullin sivulta tariffikiintiöistä ja suspensioista

Lisätiedot myös Varova / huolintaosasto