18.01.2016

Merikonttien painojen seuranta tiukentuu

Merikuljetuskonttien massan varmentamista koskevia SOLAS-määräyksiä uudistetaan. Täsmennettyjen määräysten on tarkoitus astua voimaan 1.7.2016.

Tarkoituksena on täsmentää olemassa olevia määräyksiä siten, että kontin massan ahtaaminen alukseen tapahtuu meriturvallisuutta vaarantamatta. Maailman merikonttiliikenteessä massan ilmoittamisessa on kuitenkin ilmennyt pahoja laiminlyöntejä.

Laivaaja voi ilmoittaa kontin bruttomassan kahdella eri menetelmällä, joko konkreettisesti punnitsemalla tai kirjalliseen dokumentaatioon tukeutuen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä menetelmällä.

Tuontiasiakkaiden on hyvä varmistaa että omat toimittajat ovat tietoisia tiukennetuista määräyksistä, jotta vältetään turhat viiveet.

Viejien on jatkossa kiinnitettävä huomiota määräysten täsmälliseen noudattamiseen.

Täsmennettyjen määräysten toimeenpanoa valmistellaan eri valtioissa, niin myös Suomessa. Vaikutukset tulevat tämän jälkeen tarkemmin arvioitavaksi.

Lisätietoja:
Merja-Riitta Klingberg
09 773 96 458
info@varova.fi