MLL ja Varova kumppanuustason yhteistyöhön

Tarkoituksen määrittäminen on yritykselle herkkä laji. Kuinka luoda yrityksen tarkoituksesta merkityksellinen ja ymmärrettävä sekä saada se näkymään myös käytännössä?

Varovan tarkoitus määriteltiin muutama vuosi sitten. Se on Välitämme. Välitämme toisistamme, asiakkaistamme, kumppaneista ja yhteiskunnasta – Välitämme myös kuljetuksia.

Ajattelin aikaisemmin jo työntekijänä ja nyt toimitusjohtajana, että tarkoituksemme kuvaa osuvasti perheyrityksen kulttuuria. Kyllä jokaisessa perheessä haasteita riittää ja kulttuuriin mahtuu erilaisia kehitysvaiheita, mutta olen huomannut, että lähtökohtaisesti me varovalaiset välitämme toisistamme ja toivottavasti se välittyy myös muille. Tarkoituksesta on tullut meille merkityksellinen ja vaalimisen arvoinen asia, johon sekä henkilöstö että johto ovat sitoutuneet. Syksyn 2019 Great Place to Work -henkilöstömittauksessa arvosanamme kysymyksiin ”Täällä ihmiset välittävät toisistaan” oli 89/100 ja ”Työpaikallani on ystävällinen ilmapiiri” oli 97/100. Kehitystä tämän aiheen parissa saamme jatkaa.

Varovan ”Välitämme” on haastanut myös pohtimaan, miten tarkoitus näkyy ulospäin ja kuinka elämme tarkoitustamme todeksi? Asiakkailta saatu palaute on rohkaissut meitä kehittämään tapaamme toimia henkilökohtaisen palvelukokemuksen saralla. Se, miten toimimme ja kohtelemme muita on yleisestikin lähtökohta välittämiselle ja siinä voi jokainen aina kehittyä.

Jossain vaiheessa alkoi tuntua siltä, että ehkä tarkoituksemme voisi näkyä muuallakin kuin työssämme, etenkin jos enempäänkin olisi mahdollisuus. Kuten monessa muussakin asiassa liiketoimintamallissamme, tarvitsimme tähänkin tarkoitukseen sopivan kumppanin. Miten välitämme oman toimintamme ohella käytännössä?

Näin uuden vuosikymmenen alkaessa on ilo julkistaa kumppanuustason yhteistyö Varovan ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton välillä. Yhteistyöstä kuuluu vuoden aikana lisää MLL:n ja Varovan eri kanavissa. Osuutemme tullaan kohdistamaan kahteen aihepiiriin MLL:n työssä. Nämä ovat Kiusaamisen vastainen työ sekä Lasten ja nuorten puhelin ja chat. Pidämme molempia aiheita tärkeinä itsellemme ja tuleville sukupolville. Kiusaaminen kouluissa, tai myöhemmin työpaikoilla, on toisen vahingoittamista henkisesti tai fyysisesti. Vaihtoehtona on sen lopettaminen, mikä luo terveen mallin kaikille osapuolille. Välittäminen on puuttumista, joka voi mahdollistaa tien myös anteeksi pyytämiselle ja anteeksi antamiselle. Lasten ja nuorten puhelin tekee arvokasta työtä etenkin niiden parissa, joilla ei ole turvallista aikuista johon tukeutua. Molemmissa aiheissa työtä näyttää olevan enemmän kuin on tekijöitä.

Kiitokset MLL:lle, asiakkaillemme ja kumppaneillemme – yhteistyömme kautta olemme kaikki mukana tukemassa näitä hankkeita.

Hyvää ja Menestyksekästä Uutta Vuotta ja 2020-lukua!

Mikko Vihanto

09.01.2020

Mikko Vihanto

Blogin kirjoittaja Mikko Vihanto on toiminut Varovan toimitusjohtajana 1.3.2018 alkaen