29.06.2018

Muutoksia GSP-tullietuuskäytäntöön

Käytäntö tavaroiden alkuperän todistamiseksi EU:n yleisen tullietuusjärjestelmään (GSP-järjestelmään) kuuluvien edunsaajamaiden muuttuu.

Alkuperätodistuksia ollaan vaiheittain korvaamassa rekisteröityjen viejien REX-järjestelmällä. Viejän tulee itse todistaa tavaroiden alkuperän ns. alkuperävakuutuksella.

Osa edunsaajamaista on siirtynyt jo kokonaan REX-järjestelmän alkuperävakuutusten käyttöön.

Maat jotka ovat rekisteröityneet Rex-järjestelmään eivät voi enää siirtymäajan jälkeen vahvistaa Form A = GSP todistuksia, ainoastaan alkuperävakuutukset antavat tullietuuden.

Päivämäärät, jolloin GSP-järjestelmän edunsaajamaa on aloittanut tai aloittaa soveltaa järjestelmää rekisteröidyistä viejistä voi tarkistaa Europa-verkkosivuilta.

Esimerkiksi Intian kohdalta jatkoaika viejien rekisteröimiseen on umpeutumassa 30.6.2018, minkä jälkeen Form A -alkuperäistodistuksia ei enää voi vahvistaa.

Lisätietoja asiasta löytyy Tullin tiedotteesta.