12.07.2017

Muutos kolmansista maista tuotavien rauta- ja terästuotteiden ennakkotarkkailuun

EU Komission täytäntöönpanoasetuksella on muutettu kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden ennakkotarkkailua. Asetus astui voimaan 11.7.2017.

Muutos koskee 72 – ja 73 –alkuisia HS nimikkeisiä tuotteita. Näiden tuotteiden luovutus vapaaseen liikenteeseen edellyttää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten (Suomessa Tulli) antaman tarkkailuasiakirjan esittämistä. Tämä ei kuitenkaan koskea Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista peräisin olevat tuotteita.

Lisätietoa asiasta löytyy Tullin sivuilta: Tullin asiakastiedote 3.7.2017