15.09.2017

Muutos sitovan tariffitiedon (STT) hakemukseen

Sitovan tariffitiedon (STT) hakemus Tullilta muuttuu 1.10.2017. Tästä lähtien sen hakeminen onnistuu ainoastaan EORI-tunnuksella.

EORI (Economic Operators Registration and Identification System) on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. Suomessa EORI-rekisteröinnistä vastaa Tulli. Suomalaiset yritykset rekisteröidään aina Suomessa. Tulli myöntää harkintansa mukaan yritykselle EORI-numeron, jota yrityksen tulee käyttää tunnisteena asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa.

EORI-numero on muotoa: maakoodi FI + Y-tunnus.

Suomalaiset yritykset, jotka viimeisen kahden vuoden aikana ovat olleet Suomen tullin rekisteröityinä asiakkaina tai joilla on jokin Tullin myöntämä tulliselvitykseen liittyvä lupa, on automaattisesti EORI-rekisteröity.

EORI-numeron validointipalvelusta voi tarkistaa, onko yritykselläsi jo voimassaoleva EORI-tunnus:

Lisätietoa muutoksesta löytyy Tullin tiedotteesta