17.07.2014

Nahkatuotteiden kromisisältöön uusia rajoituksia 2015

Euroopan komissio on antanut asetuksen rajoittamaan nahkatuotteiden sisältämää kuusiarvoista kromia, jota syntyy nahkan parkitusprosessissa ja joka saattaa aiheuttaa terveysriskejä. Kromiparkitusta käytetään yhä nahan käsittelyssä monissa Euroopan ulkopuolisessa maassa, lähinnä Aasian maissa. Kuusiarvoisen kromin muodostumista voidaan kuitenkin estää oikeanlaisella parkitusprosessilla.

Uusi rajoitus tulee voimaan 1.5.2015. Kuusiarvoista kromia saa nahkatuotteessa olla vain 3 mg/kg (0,0003 paino %). Pitoisuusraja koskee nahkatuotteita, jotka normaaleissa käyttöolosuhteissa saattavat tulla kosketuksiin ihon kanssa.

Nahkatuotteiden maahantuonnissa kannattaa varautua hyvissä ajoin ottamaan huomioon ensi vuoden puolella tulevat uudet säädökset. Valvonta tulee olemaan normaalia tullin suorittamaa tuoteturvallisuusvalvontaa ja siitä vastaa Tullilaboratorio.

Lisätietoja Euroopan komission asetuksesta N:o 301/2014: