16.11.2012

Pohjois-Saksan satamiin työrauha

Pohjois-Saksan satamien työntekijä- ja työnantajapuolet ovat päässeet alustavaan sopimukseen. Neuvottelut jatkuvat 14.12.2012 asti. Osapuolet ovat sopineet työrauhasta neuvotteluiden ajaksi.