04.10.2018

Puiset pakkausmateriaalit Kiinasta ja Valko-Venäjältä Tullin valvontaan

Euroopan komission asetuksella 2018/1137 on Kiinasta ja Valko-Venäjältä tulevat puiset kuormalavat ja muut puiset pakkausmateriaalit määrätty tuontivalvontaan 1.10.2018 alkaen. Tehovalvonnan alaiset maat ja nimikkeet perustuvat terveystarkastusten löydöksiin, joissa kuljetuksessa käytetty puinen pakkausmateriaali ei ole ollut unionin vaatimusten mukainen.

Puupakkauksiksi luetaan esimerkiksi (ks. asetuksen artikla 1):

  • kuormalavat
  • alustat ja kehikot
  • rasiat ja laatikot
  • puiset tynnyrit
  • kaapelikelat
  • pakkausten tukipuut

Mikäli maahantuotavan tavaran nimike on asetuksen liitteessä 1, on tullauksella aina Kiinasta ja Valko-Venäjältä tuotaessa ilmoitettava, sisältääkö lähetys puumateriaalia vai ei. Eviran kasvinterveysyksikön ja Tullin rajoitusyksikön mukaan niistä ei ainakaan toistaiseksi tarvitse antaa ennakkoilmoitusta.

Myyjän ja ostajan tulee varmistaa, että laskulla tai muulla tuontiasiakirjalla on vahvistettu, sisältääkö lähetys puuta tai puupakkausmateriaalia.

Varovan huolintaosasto auttaa tarvittaessa.