05.07.2017

Puutuotteiden tuonti VPA-maista Flegt-lupajärjestelmällä

Flegt -lupajärjestelmä

Flegt -lupajärjestelmän tarkoituksena on torjua laittomia hakkuita ja laitonta puuperäisten tuotteiden kauppaa. Euroopan unioni ja osa puutuotteiden vientimaista ovat neuvotelleet vapaaehtoisen yhteistyösopimuksen (Voluntary Partnership Agreement) puuperäisten tuotteiden alkuperän laillisuuden todentamisesta.

VPA-sopimuksen ovat allekirjoittaneet toistaiseksi mm. Indonesia, Malesia, Thaimaa Kamerun ja Ghana. Katso lista kaikista VPA-maista: http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries

Flegt lupa on lähetyskohtainen, ja koskee tiettyjä puumateriaaleja ja niistä tehtyjä tuotteita. Jos lähetykselle on laadittu lähtömaassa Flegt lupa, ei tavaraa luovuteta vapaaseen liikenteeseen ilman määrämaan viranomaisen lupakäsittelyä.

Suomessa valvova viranomainen on Mavi, johon maahantuojan tulee olla yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen maahantuontia, jotta lähetys saadaan tullattua ilman viiveitä.

Maahantuojalla tulee olla Eori -numero voidakseen rekisteröityä Mavi:n Flegit -järjestelmään. Järjestelmässä yritys maksaa lupakäsittelymaksun joka on aina lupakohtainen, lisäksi sinne tulee syöttää luvan tiedot sekä toimittaa Mavi:lle originaali Flegt-lupa.

Tulli saa tiedon suoraan Mavi:lta hyväksytystä luvasta ja kun luvan numero ilmoitetaan tuontitullauksella saadaan lähetykselle vapaaseen liikkeeseen luovutus.

Katso lisätietoja Mavin sivuilta

Varovan huolintaosasto neuvoo myös mielellään Flegt -käyntännöissä: huolinta@varova.fi, puh 09 773 96 321 (huolintapäällikkö Jaana Ryhänen)