11.09.2019

Sitovan tariffitiedon (STT) haku sähköiseksi

Sitovaa tariffitietoa ei enää voi hakea paperilomakkeella 1.10.2019 jälkeen, vaan se tehdään suoraan Euroopan komission EBTI-palvelun kautta. Asiasta tiedottaa sivuillaan Tulli.

STT – Sitova tariffitieto

Sitova tariffitieto (STT) englanniksi Binding Tariff Information (BTI) on kirjallinen päätös tavaraan sovellettavasta tullinimikkeestä. Maksettava tulli määräytyy sen mukaan, mihin tullitariffinimikkeeseen tavara luokitellaan. STT:n hakemiseen tarvitaan EORI-tunnus.

Tullilta pyydettävää sitovaa tariffitietopäätöstä voi hakea EU:n ulkopuolelta tuotavalle tai EU:n ulkopuolelle vietävälle tavaralle. Päätös on sitova koko EU:n alueella. Sitova tariffitieto on voimassa sen antamispäivästä eikä sitä voida käyttää tuonnissa ja viennissä, joka on jo tapahtunut.

Mikäli halutaan käyttää asiamiestä päätöksen hakemiseen, tulee siihen olla päätöksen haltijalta valtuutus Suomi.fi sivujen kautta.

Lisätietoa: Tulli – sitova tariffitieto