11.09.2019

Sitovan tariffitiedon (STT) haku sähköiseksi

Sitovaa tariffitietoa ei enää voi hakea paperilomakkeella 1.10.2019 jälkeen, vaan se tehdään suoraan Euroopan komission EBTI-palvelun kautta. Asiasta tiedottaa sivuillaan Tulli.

STT – Sitova tariffitieto

Sitova tariffitieto (STT) englanniksi Binding Tariff Information (BTI) on kirjallinen päätös tavaraan sovellettavasta tullinimikkeestä. Maksettava tulli määräytyy sen mukaan, mihin tullitariffinimikkeeseen tavara luokitellaan. STT:n hakemiseen tarvitaan EORI-tunnus.

Tullilta pyydettävää sitovaa tariffitietopäätöstä voi hakea EU:n ulkopuolelta tuotavalle tai EU:n ulkopuolelle vietävälle tavaralle. Päätös on sitova koko EU:n alueella. Sitova tariffitieto on voimassa sen antamispäivästä eikä sitä voida käyttää tuonnissa ja viennissä, joka on jo tapahtunut.

Lisätietoa: Tulli – sitova tariffitieto