21.04.2016

Sitovan tariffitiedon (STT) muutokset 1.5.2016

STT eli Sitova tariffitieto, mikä se on?

Sitova tariffitieto (STT, englanniksi Binding Tariff Information BTI) on kirjallinen päätös tavaraan sovellettavasta tullinimikkeestä. Maksettava tulli määräytyy sen mukaan, mihin tullitariffinimikkeeseen tavara luokitellaan.

Tullilta pyydettävää sitovaa tariffitietopäätöstä voi hakea EU:n ulkopuolelta tuotavalle tai EU:n ulkopuolelle vietävälle tavaralle. Päätös on sitova koko EU:n alueella. Sitova tariffitieto on voimassa sen antamispäivästä eikä sitä voida käyttää tuonnissa ja viennissä, joka on jo tapahtunut.

Koska sitovaa tariffitietoa haetaan?

Sitovaa tariffitietoa on hyvä hakea, jos on epäselvää minkä nimikkeen alle tuote kuuluu, tai jos vaihtoehtoja on useampia. Esimerkiksi jos tuote on niin uusi, ettei sitä ole tuotu aikaisemmin maahan, on hyvä etukäteen varmistaa, mikä tulee olemaan siitä kannettava tulliprosentti.

Mikä muuttuu 1.5.2016?

1.5.2016 alkaen sitova tariffitieto koskee myös tavaranhaltijaa. STT:n haltijan on käytettävä päätöksessä ilmoitettua tullinimikettä siinä mainitulle tavaralle tuodessaan em. tavaroita kolmannesta maasta tai viedessään niitä kolmansiin maihin. Tämä koskee myös ennen 1.5.2016 annettuja, voimassaolevia päätöksiä.

STT:n haltijan on ilmoitettava asiakirjakoodi C626 ja päätöksen viitenumero tulli-ilmoituksessa, jolla päätöksessä mainittua tavaraa asetetaan tullimenettelyyn.

Ennen 1.5.2016 annetut sitovat tariffitiedot ovat voimassa kuusi vuotta voimaantulopäivästä lukien, ellei niiden voimassaolo lakkaa muusta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi nimikkeen voimassaolon lakkaaminen. Uusien päätösten voimassaolo on 3 vuotta.

Pyydämme huolinnan asiakkaitamme ilmoittamaan Varovalle, jos teillä on Tullin myöntämä voimassaoleva STT.

Asiasta voi olla yhteydessä omaan nimettyyn huolitsijaan, tai: huolinta@varova.fi