11.05.2016

SOLAS -konttipunnitukset meriviennissä

VGM – Verified Gross  Mass

Kansainvälinen merenkulkujärjestön (IMO) 1.7.2016 voimaan tulevat maailmanlaajuiset Solas-turvamääräykset edellyttävät, että kaikille meriliikenteessä kulkeville konteille on määritettävä VGM-paino (Verified Gross Mass = todettu bruttopaino). VGM-painon ilmoittamisesta on vastuussa konossementissa nimetty lähettäjä.

Kontin VGM-painon määrittämiseen on kaksi vaihtoehtoa, punnitseminen ja laskeminen.

Punnitseminen

Punnitus voidaan tehdä Trafin määräyksien mukaisella vaa’alla alustan ja vetoauton kanssa, ja vähentää punnituksessa käytetyn kaluston paino yhteispainosta.

Painon laskeminen

Kaikki kontissa kuljetettavat tavarat pakkauksineen punnitaan, ja lisätään kontin painoon (tare)

Tarkemmat ohjeet löytyvät Trafin sivuilta

Asiakkaan niin halutessa voi Varova hoitaa VGM-painon määrittelyn sovittua punnitusmaksua vastaan.

Heinäkuun alusta lähtien Varovan merivientiasiakkaat saavat vientivahvistuksen yhteydessä lomakkeen, jolla asiakas voi ilmoittaa kontin VGM-painon, tai valita Varovan suorittamaan punnituksen. Vaihtoehtoisesti tiedot voi ilmoittaa myös asiakkaan omalla asiakirjalla, kunhan tarvittavat vähimmäistiedot on mainittu.

Euroopan maantieliikenteessä kulkevat kontit eivät vaadi VGM-määritystä silloin, kun niitä ei lastata päällekkäin merikuljetuksen aikana.

Merivientiosastomme antaa tarvittaessa lisätietoja : export.sea@varova.fi