Bra att veta

Grundförutsättningen för att ett uppdrag skall lyckas är ett grundligt förarbete (på finska).

Toimeksianto kansainvälisiin kuljetuksiin

Kaikille kuljetusketjun toimijoille tulee antaa mahdollisuus varautua toimintaan hyvissä ajoin. Toimitusaikaa arvoitaessa on kuljetusmuodosta riippuen hyvä lisätä muutamia päiviä mahdollisten  yllätysten varalle. Aikatauluihimme ei sisälly aikalupausta.

Vienti Suomesta

Vientilähetysten kuljetustila on varattava hyvissä ajoin. Ajoissa tehty kuljetustilaus varmistaa kapasiteetin saatavuuden.

Tuonti Suomeen

Tuontitilausta tehtäessä on ostajan syytä vahvistaa lähettäjälle lähimmän edustajamme yhteystiedot. Säännöllisessä tavaraliikenteessä  lähetykset reititetään lähettäjää sitovilla reititysmääräyksillä (routing order). Satunnaisissa lähetyksissä  riittää, että ilmoittaa lähettäjälle paikallisen edustajamme yhteystiedot. Lähetyksen tiedot voi myös toimittaa Varovalle seurantaa varten, mutta käytännössä tavaran toimittajan tulee varata kuljetus paikalliselta edustajaltamme. Lähettäjä vastaa lakisääteisesti kuljetusasiakirjojen merkinnöistä. Vastaanottajan tulee välittää lähettäjälle kuljetuksen ja kauppatapahtuman kannalta merkittävät tiedot mm. vastaanottajan nimi, osoite sekä rahdinkuljettaja. Tarkemmat ohjeet löytyvät kyseisen kuljetusmuodon yleissopimuksista.

Turvatietojen ilmoittaminen EU:n ulkopuolisessa liikenteessä

Merikuljetusten osalta EU:n ulkopuolisessa liikenteessä laivayhtiöiden tulee ilmoittaa tullille turvatiedot viimeistään 24 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähettäjän tulee ilmoittaa turvatiedot huolitsijalle keskimäärin noin viikkoa ennen laivausta. Tarkemmat aikarajat saa paikalliselta huolitsijalta. Tarvittavat turvatiedot merikuljetuksissa ovat:

 1. Lähettäjän nimi ja osoite
 2. Vastaanottajan nimi, osoite ja EORI-numero
 3. Saapumisilmoituksen vastaanottaja, osoite ja EORI-numero
 4. Tavaranimikkeet vähintään 4 numeron tarkkuudella (suositus 6 numeroa)
 5. Tarkka tavarankuvaus
 6. Pakkausten määrä ja tyyppi
 7. Paino kilogrammoina
 8. Pakkausten merkit
 9. Kontin ja sinetin numerot
 10. Vaarallisten aineiden UN koodit
 11. Rahdinmaksutapa

Lentokuljetusten osalta lentoyhtiöiden tulee ilmoittaa turvatiedot tullille EU:n ulkopuolisessa liikenteessä viimeistään 4 tuntia ennen lennon laskeutumista. Lentoyhtiöillä on omat aikarajansa, jotka lähettäjä voi tarkistaa paikalliselta huolitsijalta tai lentoyhtiöltä. Tarvittavat turvatiedot lentokuljetuksissa ovat:

 1. Lähettäjän nimi ja osoite
 2. Vastaanottajan nimi, osoite ja EORI-numero
 3. Saapumisilmoituksen vastaanottaja, osoite ja EORI-numero
 4. Tarkka tavarankuvaus
 5. Pakkausten määrä
 6. Paino kilogrammoina
 7. Vaarallisten aineiden UN koodit
 8. Rahdinmaksutapa

Lähettäjä on vastuussa tietojen antamisesta ja niiden oikeellisuudesta. Mikäli turvatietoja ei ole annettu tarpeeksi ajoissa, tai ne ovat puutteelliset tai virheelliset, voi lähetyksen kuljetus viivästyä.

Lähettäjän velvollisuudet kansainvälisissä kuljetuksissa

 • Tavaraerän asianmukainen pakkaaminen ja merkitseminen. Pakkauksen tulee suojata tuotteita koko kuljetuksen ajan, ja siihen tulee merkitä tavaraerän yksilöintitiedot ja lähetyksen käsittelyohjeet.
 • Yksilöidyn toimeksiannon antaminen kuljetusliikkeelle toimitusehdosta riippumatta.
 • Varastolta noudettavan tavaraerän lastaaminen lähtevään kulkuneuvoon.
 • Asiapapereiden laatiminen tai ostajan avustaminen niiden laatimisessa.
 • Rahtikirjan laatiminen kuljetusta varten sekä kuitatun rahtikirjan säilyttäminen.
 • Vaarallisen aineen kuljetuksissa asianmukaisten asiakirjojen täyttäminen hyvissä ajoin ennen aiottua kuljetustapahtumaa.
 • Toimitusehto määrittelee tarkemmin  osapuolien riskit ja vastuut.

Vastaanottajan velvollisuudet kansainvälisissä kuljetuksissa

 • Tavaraerän vastaanotto kyseisen kuljetusmuodon ehtojen mukaisesti.
 • Vapaasti saapuvassa autossa toimitettavien tavaraerien vastaanottaminen sovitun määräajan puitteissa.
 • Tavaraerän tarkistaminen, kollimäärän toteaminen  ja rahtikirjan täyttäminen asianmukaisesti.
 • Tavaraerän mahdollisten  poikkeamien toteaminen ja niiden merkitseminen rahtikirjaan. Vastaanottajan tulee myös ilmoittaa poikkeamista  kuljetusliikkeelle ja myyjälle.

Rahdinkuljettajan vastuu

Rahdinkuljettajan/huolitsijan vahingonkorvausvastuuta on rajoitettu kuljetusmuodosta riippuen. Kansainvälisissä maantiekuljetuksissa enimmäiskorvaus tavaran vahingoittumisesta, häviämisestä tai katoamisesta on 8,33 SDR/vaurioitunut/kadonnut kilo, merikuljetuksissa vastaavasti 2 SDR/kg, lentokuljetuksissa 19 SDR/kg sekä kotimaan kuljetuksissa 20 EUR/kg. Viivästymisen enimmäiskorvaus on kyseisestä kuljetuksesta sovittu rahtisumma. Eri kuljetukseen liittyvät tekijät voivat kuitenkin vapauttaa rahdinkuljettajan vastuusta, joten on suositeltavaa hankkia kuljetukselletavarankuljetusvakuutus. Kuljetusvakuutuksessa vakuutetaan tavaraerä täydestä arvosta, eivätkä rahdinkuljettajan vastuut tai enimmäiskorvaukset vaikuta maksettavaan korvaukseen. Vakuutuksen saatte vaivattomasti myös meiltä ottamalla yhteyttä ennen kuljetuksen alkamista myynnin yhteyshenkilöönne. Olemme Finanssivalvonnan (Fiva) rekisteröimä asiamies IF Vahinkovakuutusyhtiön tavarankuljetusvakuutuksille. Kaikissa vastuisiin ja vahinkoihin liittyvissä asioissa teitä palvelee myös osoitteemme claims@varova.fi sekä operatiivinen asiakaspalvelumme.

Poikkeamat tuontilähetyksien osalta

Silmin havaittavasta vauriosta tai puutteista tulee tehdä varauma rahtikirjaan luovutushetkellä. Myöhemmin huomatut mahdollisesti kuljetuksen aikana aiheutuneet vaurioitumiset tai puutteet tulee reklamoida kirjallisesti seuraavien määräaikojen kuluessa tavaraerän vastaanottamisesta.

 • Kansainvälinen maantieliikenne – huomautusaika on seitsemän arkipäivää vastaanotosta.
 • Merikuljetus – huomautusaika on kolme arkipäivää vastaanotosta.
 • Ilmakuljetus – huomautusaika on neljätoista arkipäivää vastaanotosta.

Varauma ja reklamaatio mahdollistavat myöhemmin haettavan korvauksen vakuutusyhtiöltä tai rahdinkuljettajalta. Toimenpiteen laiminlyönti siirtää todistustaakan korvausta hakevalle osapuolelle ja näin hankaloittaa asian edelleen hoitamista, käytännössä useimmiten kumoten vaatimukset.