07.11.2019

Tulli palauttaa valuuttakurssivirheestä johtuvia veloituksia

Tulli on soveltanut maahantuontitullauksissa virheellisiä valuuttakursseja tiettyjen valuuttojen osalta 1.5.2016 – 30.6.2019. Virheen piiriin kuuluvat useimmat valuutat, muun muassa Kiinan yuan, Yhdysvaltain dollari ja Ruotsin kruunu.

Virhe koskee lähes miljoonaa tullausta, ja palautettava summa on yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa. Käsiteltävien palautusten määrä on suuri, minkä vuoksi Tulli arvioi palautusprosessinsa kestävän vuoden 2020 loppuun asti.

Ylimääräiset veloitukset palautetaan Tullin toimesta silloin, kun palautus on vähintään 10 euroa. Pienempien summien osalta asiakkaat voivat hakea palautuksia Tullilta.

Verohallinnolle annettava arvonlisäveroilmoitus on korjattava oma-aloitteisesti, mutta vasta siinä vaiheessa, kun Tulli on tehnyt muutospäätöksen 1.1.2018 alkaen tehtyihin tullauksiin.

Saamamme tiedon mukaan Tulli palauttaa virheellisesti kannetut maahantuontiverot suoraan maahantuojille riippumatta siitä, onko maahantuoja maksanut alun perin tullauksessa kannetut verot Tullille suoraan, vai onko ne maksettu huolitsijan toimesta.

Lisätietoja Tullin tiedotteesta