15.03.2018

USA:n kauppapolitiikan vaikutukset vienti-ja tuontiyrityksille

Yhdysvaltojen korkeimman johdon hiljattain ilmoittamat kauppapoliittiset toimet ovat herättäneet epävarmuutta maailmanmarkkinoilla, ja media on puhunut jopa kauppasodasta. Ulkomaankaupan tilastojen mukaan USA on Suomen kymmenen suurimman kauppakumppanin joukossa sekä tuonnissa että viennissä.  Miten USA:n kauppapoliittiset toimet vaikuttavat Yhdysvaltain markkinoilla kauppaa käyvään tavalliseen suomalaiseen viejäyritykseen ja maahantuojaan?

Maahan tuotavien tuotteiden osalta on USA:ssa nostettu esiin alumiini ja teräs, joille kaavaillaan 10-25 prosentin suojatulleja. Toteutuessaan tämä vaikeuttaisi näiden materiaalien viejien kauppaa, johtaen myös maailmanmarkkinahintojen alenemiseen aiheutuneen ylijäämän osalta, ja edelleen polkumyyntiin.

Suomen Tullin mukaan tasoitustoimiin ylimääräisillä tuontitulleilla voidaan ryhtyä silloin, kun muu osapuoli aiheuttaa Euroopan Unionin teollisuudelle selvää vahinkoa tai vaaran vahingon syntymisestä, ja kun vastatoimet ovat EU:n edun mukaisia. Polkumyynti- tai tasoitustulleja kannetaan tavaroiden maahantuonnista normaalin tullitariffin lisäksi, ja ne lisätään tavaran arvonlisäveron alaiseen arvoon.

Euroopan komissio tutkii ja käsittelee tasoitus- ja polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta, eikä Suomen tullilla ei ole asiassa päätösvaltaa, mutta se tiedottaa asiasta ja kantaa tullit. Suomessa tullipolitiikasta vastaa ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osasto.

Vielä tällä hetkellä vienti- ja tuontiyrityksille ei aiheudu välittömiä muutoksia tullimaksujen osalta, mutta erilaisten pakotteiden ja vastatoimien mahdollisuus on olemassa, eikä niiden toteutumista ja aikatauluja voida etukäteen ennustaa. Epävarmuustekijät voivat myös vaikuttaa kysyntään ja tarjontaan eri tuoteryhmissä.

Maahantuonnissa Euroopan ulkopuolelta ja näin ollen myös Yhdysvalloista Suomeen tapahtui vuoden vaiheessa muutos arvonlisäveron osalta. Tullimaksut kantaa kuten ennenkin Tulli, mutta arvonlisäveroa ei enää makseta tuontitullauksen yhteydessä, vaan tuontiyrityksen tulee raportoida se oma-aloitteisesti Verohallinnolle määräajan kuluessa. Uusi käytäntö tuo helpotusta maahantuonnin yhteydessä suoritettavien maksujen osalta. Kun maahantuonnista suoritettava arvonlisävero kohdistetaan samalle kalenterikuukaudelle kuin sitä koskeva vähennys, ei sitä tarvitse maksaa. Tämä uusi käytäntö koskee ainoastaan arvonlisäverolliseksi rekisteröityneitä yrityksiä.

Varova auttaa USA:n logistiikassa

Järjestämme USA:n vienti- ja tuontikuljetuksia asiakkaan tarpeen mukaan sekä lentorahtina että merikuljetuksina. Varovan tuontihuolintaosasto seuraa tarkasti tullitariffien ja säädöksien muutoksia, ja auttaa asiakasta kulloinkin voimassa olevien määräysten ja maksujen osalta. Asiantuntevan kumppanimme Green Worldwiden avulla voimme puolestaan tarkistaa tilanteen vientilähetysten osalta.

Kysy meiltä lisää, jos tarvitset lisätietoa Yhdysvaltojen ja Suomen välisistä kuljetus ja huolinta-asioista oman yrityksesi näkökulmasta!

Puh. 09-773 96 300

info@varova.fi