18.11.2019

Uudet rajoitukset laivojen rikkipäästöihin (IMO 2020)

International Maritime Organisation (IMO) on asettanut uudet säännökset laivojen polttoaineiden rikkipitoisuuteen 1.1.2020 lähtien. Polttoaineen sallittu rikkipitoisuus laskee 0,5 prosenttiin aiemman 3,5 prosentin sijaan. Tietyillä alueilla (ECA – Environmental Control Areas) rajoitukset ovat vieläkin tiukemmat.

Uusien määräyksien tavoitteena on suojella ympäristöä laskemalla rikkidioksidipäästöjen määrää murto-osaan nykyisestä. Uudet rajoitukset ovat koko maailman laajuiset, ja niillä on valtameriliikenteen lisäksi vaikutuksia kansainvälisiin polttoaineiden markkinoihin.

Laivanvarustamoilta säännökset edellyttävät joko siirtymistä IMO-säännösten mukaisten polttoaineiden tai nestemäisen maakaasun käyttöön. Nykyisen polttoaineen käytön jatkaminen edellyttää rikkipesurien asentamista. Kustannuksien kattamiseksi varustamot ottavat käyttöön lisämaksuja.

Varovan valtameri- ja konttiliikenteen merirahdeista tullaan uuden IMO-säännöksen perusteella veloittaman 1.12.2019 alkaen lisämaksu EFF (Environmental Fuel Fee). Toistaiseksi maksu vaihtelee kuukausittain, ja sen suuruus määritellään rahtitarjouksilla.