02.06.2017

Varovan kokemukset AEO -omavalvonnasta

Varova esiintyi Tullin järjestämillä AEO-toimijapäivillä 30.5.2017 kertoen oman kokemuksensa AEO-omavalvonnasta. Asiantuntijana Varovasta toimi huolintapäällikkö Jaana Ryhänen.

AEO -toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella. Omavalvonta, eli oman toiminnan säännöllinen valvonta, on osa AEO -toimijan sisäistä valvontaa, ja se perustuu lainsäädäntöön ja AEO-suuntaviivoihin.

Varovan kokemuksemme asiasta on positiivinen. Käyttämällä omavalvonnassa Tullin antamia ohjeistuksia pystymme ylläpitämään korkeatasoista laatua, kehittämään työtämme ja tarjoamaan entistä parempaa palvelua asiakkaillemme.

Teemme luonnollisesti omavalvontaa myös muille kuin tullitoimintoihin liittyville toiminnoille, joissa AEO:n antama lisäoppi turvallisesta logistiikasta on myös ollut suureksi avuksi.

AEO-toimijapäivien materiaalit on julkaistu osoitteessa:

http://tulli.fi/yritysasiakkaat/tullin-asiakkaana/aeo-kaksi-valtuutusta