23.10.2013

Vastuullisuudesta huolehtiminen mahdollistaa huolenpidon asiakkaista

Perheyrityksenä Varova on aina pyrkinyt luomaan vastuullista yrityskulttuuria, mikä mahdollistaa hyvän huolenpidon asiakkaista, henkilöstöstä ja muista sidosryhmistä. Olemme ylpeitä saadessamme julkaista yhteiskuntavastuuraportin vuodelta 2012. Raportti on tehty mahdollisimman kattavaksi ja läpinäkyväksi.

Yksi vuosien 2011-2015 strategisista päämääristämme on olla yhteiskuntavastuullisuuden edelläkävijä. Haluamme tehdä enemmän kuin laki ja määräykset vaativat, samalla menestyen esimerkillisen hyvänä yrityksenä talouden, ympäristön huomioimisen ja sosiaalisen näkökulman osalta. Jatkamme edelleen yhteiskuntavastuullisen toiminnan kehittämistä.

Yhteiskuntavastuuraporttimme on saatavissa Varovan sivuilta: Laatu ja yritysvastuu https://varova.fi/varova/cms.nsf/www/laatu

Tiedustelut :
Anniina Virta-Toikka
Ympäristökoordinaattori