12.11.2014

Yhdysvaltojen länsirannikon satamat ruuhkautuneet

Yhdysvaltojen länsirannikon satamissa on viime viikkoina muodostunut ruuhkia, jotka johtuvat poikkeuksellisen suurista lähetysmääristä, oikeanlaisen kaluston ja työvoiman puutteesta, sekä vaikeaan tilanteeseen perustuvista ammattiliittojen hidastustoimista ja työnseisauksista. Tilanne koskee myös satamia, joiden kautta Suomen vienti- ja tuontilähetykset kulkevat.
 
Rahdinmaksaja vastaa poikkeustilanteen aiheuttamista mahdollisista lisäkustannuksista.
 
Meriliikenneosastomme antaa tarvittaessa lisätietoja.