21.01.2014

Ympäristökumppanuusohjelma Varovan logistiikkakeskuksessa

Varova on sopinut ympäristökumppanuusohjelmasta Spondan kanssa. Meille tarjottiin mahdollisuutta pilotoida, miten energiatehokkuutta voidaan parantaa Vuosaaren logistiikkakeskuksessa.

Ohjelman tavoitteena on innovoida, miten logistiikkakiinteistössä voidaan ottaa ympäristöasiat entistä paremmin huomioon. Ensimmäinen askel on selvittää jätehuollon tehostamisen mahdollisuutta sekä seurata energiankulutusta lämmityksen ja valaistuksen suhteen. Ohjelman aloituspalaverissa Varovan logistiikkakeskuksen arvioitiin olevan edelläkävijä ympäristön huomioimisessa.