20.03.2015

Yritysvastuu ohjaa Varovan toimintaa

Varovan toiminta perheyrityksenä perustuu vastuullisuuteen. Tämä näkyy arvoissamme, strategiassamme ja jokapäiväisessä työssämme. Pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme, yhteistyökumppaneistamme ja asiakkaistamme, joiden luottamus ja tyytyväisyys ovat toimintamme edellytyksiä.

Yksi viime vuosien päämääristämme on ollut olla yritysvastuun edelläkävijä. Lakien ja määräysten noudattaminen on meille kunnia-asia. Sen lisäksi etsimme keinoja toimia hyvänä esimerkkinä talouden, ympäristön huomioimisen ja sosiaalisen näkökulman osalta.

Nyt yritysvastuuraporttimme on uudessa muodossa kotisivujemme yhteydessä. Sen sisältämiä tietoja päivitetään säännöllisesti ja uusia osa-alueita lisätään, kun meillä on uutta kerrottavaa.

Tutustu raporttisivustoon alla olevasta linkistä:

Varovan yritysvastuuraportti