Det inhemska alternativet inom internationell logistik

Varova är ett finskt familjeföretag med ett globalt transportnätverk. Vi är ett pålitligt ombud för företagskunden och en relevant logistikpartner i utrikeshandeln.

Våra tjänster är värda ditt förtroende

Basen för vår verksamhet är kundens intresse. Vi är ett pålitligt ombud för företagskunden och en relevant logistikpartner i utrikeshandeln.

Vi erbjuder lösningar för våra kunders olika logistikbehov samt tryggar en smidig logistikkedja och ser till att myndigheternas krav uppfylls

Tag kontakt

Våra specialister hittar de mest kostnadseffektiva lösningarna med hänseende till ert behov och leveransens storlek och önskade tidpunkt för distribution.

Kontaktuppgifter

MyVarova

Via MyVarova kan våra kontraktskunder följa med sina leveranser i logistikprocessens olika skeden.                  MyVarova
                

Globala logistiktjänster

 • Landvägstransport
 • Sjötransport
 • Flygfrakt
 • Sea-Air
 • Järnvägtransport
 • Spedition
 • Projekttransport
 • Inhemsk logistik

Agenter

Varova har ett globalt agentnätverk, genom vilket vi handhar transporter med alla transportmedel till alla världsdelar.

Agentnätverk