Specialist på internationell logistik

Skräddarsydda lösningar för att upfylla kundens logistikkrav

Inhemsk och internationell logistikpartner

Varova är ett finskt familjeföretag som betjänar export- och importföretag i alla ärenden som berör internationella transporter, spedition och logistik. Vi erbjuder lösningar för kundernas olika behov inom logistiksektorn, vi bevakar kundens intressen och tryggar en obruten logistikkedja.

Vår vision

Vår vision är att erbjuda den bästa betjäningen i branschen till våra kunder, samarbetspartners och vår personal. Vi bryr oss om dig och dina behov som kund. Vi jobbar tätt tillsammans med dig som samarbetspartner. Vi tror att chefsskapet är ett serviceyrke där vi vill betjäna dig som arbetstagare på bästa möjliga sätt. Vi vågar tro på att vi lyckas förverkliga den här visionen.

Historia

Varova Oy grundades år 1948. I början erbjöd vi våra tjänster till Post- ja Telegrafverket samt till Rundradion, vars ömtåliga apparater krävde särskild hänsyn i transporterna. Härifrån härstammar företagets namn Varova Oy (varovasti = försiktigt).

Företagsansvar

Som ett familjebolag vill Varova stöda en ansvarstagande företagskultur, som möjliggör att vi tar väl hand om våra kunder, våra intressenter och vår personal.

Miljö

Vi tar hänsyn till miljön genom att söka lösnignar som belastar den så litet som möjligt, genom att minska på utsläppen och förbättra transporteffektiviteten. Varova har beviljats miljöcertifikatet ISO 14001.

Kvalitet

Tillsammans med våra kunder, samarbetspartnerns och underleverantörer utvecklar vi ständigt kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete
Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001.

Ekonomi

Med en god ekonomistyrning säkerställer vi kontinuiteten i vår verksamhet. Varova sköter sin ekonomi på ett föredömligt sätt. Vi är en pålitlig affärspartner för våra kunder, underleveratörer och ageneter.

Nyckeltal

Räkenskapsperiod 2021-22

Omsättning
Nettoresultat
Soliditet
Quick ratio
Personal
48,9 MEUR
1,4 %
73,2 %
2,9
97

Varova som arbetsgivare

Av alla våra arbetstagare förväntar vi oss prima kundservice och smidigt samarbete med våra partners.  Samtidigt erbjuder vi en inblick i den ständigt föränderliga, globala logistikbranchen.

Läs mer