Aasian rahdeissa epätavallisen pitkiä kuljetusaikoja

Aasian ja Suomen välisten rahtien kuljetusajat ovat viime kuukausina olleet normaalista poikkeavia  sekä meriliikenteessä että junarahdissa. Tilanne koskee Kiinaa, muuta Kaukoitää sekä Intian niemimaan kuljetuksia.

Merikuljetukset

Koronaepidemian vaikutukset jatkuvat eri puolilla Kaukoitää. Osa satamista on ajoittain suljettuina tai ne toimivat rajoitetulla teholla. Konttien käsittely hidastuu, ja toimitusajat pitkittyvät entisestään, kun osa valtamerialuksista jättää ruuhkautuneet satamat kokonaan väliin pysyäkseen aikataulussa. Colombossa, joka on yksi Euroopan ja Aasian välisen meriliikenteen suurimpia solmukohtia, on konttien siirtolastauksissa ollut jopa useiden viikkojen viiveitä.

Myöhästymiset heijastuvat edelleen Euroopan jo valmiiksi ruuhkaisiin valtamerisatamiin, joissa on pulaa purkukalustosta ja joiden terminaalit ovat täynnä. Laivat joutuvat odottamaan rantautumislupaa ja konttien purkua pitkiä aikoja. Välillä laivojen reitityksiä muutetaan esimerkiksi niin, että kontteja puretaan Hampurin satamaan Rotterdamin sijaista. Koska valtaosa Suomeen jatkavasta yhdysliikenteestä (feeder-alukset) liikennöi Rotterdamista, aiheutuu myös jatkoyhteyksiin aikataulumuutoksia.

Kiinan rautatiekuljetukset

Merikuljetusten ruuhkauduttua on rautatiekuljetuksesta tullut suosittu vaihtoehto Kiinan ja Suomen välillä. Junarahdin kysynnän kasvaessa on avattu uusia reitityksiä vastaamaan valtavaan kysyntään. Nopeat muutokset junien lähdöissä ja reitityksissä, haastavat sääolosuhteet ja konttipula ovat ajoittain aiheuttaneet huomattavia viivästymisiä myös junien aikatauluihin. Muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta junarahti kuitenkin kulkee merirahtia selkeästi nopeammin. Se on myös kustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto erityisesti kappaletavaralähetyksille.

Konttiliikenteen epätasapaino

Kansainvälistä rahtiliikennettä on jo useamman kuukauden sekoittanut maailmanlaajuinen konttiliikenteen epätasapaino ja riittämätön merikonttien saatavuus,  mikä jatkuu edelleen. Tämä vaikuttaa myös osaltaan toimituksiin.

Lentorahti

Kiireisimpien Kaukoidän toimitusten osalta kannattaa tiedustella vaihtoehtoja Varovan lentorahtitiimiltä. Vaikka reittiverkosto ei ole palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle, rahti kulkee perille valtaosaan Aasian lentokenttiä.

Tiedon kulku

Sekä meri- että junarahdissa esiintyy hitautta myös tiedon kulussa. Usein saamme tiedon myöhästymisestä tai peruutuksesta vasta juuri ennen laivan tai junan lähtöä, tai vasta sen jälkeen. Tämän vuoksi ilmoitukset asiakkaillemme tulevat osittain myöhässä.

Varova pitää Kaukoidän rahtiliikenteen tilannetta erittäin valitettavana. Teemme kaiken voitavamme saadaksemme sekä asiakkaidemme toimitukset että lähetyksiin liittyvän tiedon kulkemaan mahdollisimman sujuvasti. Meriliikenteen ja rautatiekuljetusten yhteyshenkilömme antavat tarvittaessa alue- ja lähetyskohtaisia lisätietoja.