Huolinta

Valvomme asiakkaan etua ja varmistamme viranomaismääräysten täyttymisen.

Pyydä tarjous

Suomalaista huolintaosaamista

Varovan asiantunteva huolintatiimi hoitaa Euroopan unionin ulkopuolelta tulevien lähetysten tuontitullauksen ja järjestää jatkokuljetuksen asiakkaan toivomusten mukaisesti. Voimme tarjota tullauspalveluita yritysasiakkaille myös silloin, kun emme itse toimi ulkomaan rahdinkuljettajana.

 

Huolitsija valvoo asiakkaan etua

Huolitsijamme hoitavat tuontitullauksen lisäksi tullitariffoinnin sekä tilastoinnin sujuvalla ammattitaidolla. Varovan huolintatiimi avustaa myös tullauksissa tarvittavien asiakirjojen laadinnassa, muissa lähetysten vaatimissa logistisissa toimissa sekä neuvoo mahdollisista tullietuuksista.

Tutustu meihin!

Asiakaskohaisesti nimetyt huolitsijat

Asiakkaan on helppo ottaa yhteyttä tuttuun, nimettyyn huolinnan yhteyshenkilöön. Huolitsijan tietämys maahantuojan tuotteista vähentää kyselyjä ja nopeuttaa tullauksia. Asiakkaan kanssa sovitut jatkokuljetusten yksityiskohdat konttien ja kappaletavaran osalta helpottavat maahantuojan toivomien toimitusten ajankohtien toteutusta.

Yhteistyössä Tullin kanssa

Suomen tullilaitoksen hyväksymänä huolitsijana käytössämme on suora tietotekninen yhteys Tullin kanssa. Tämä mahdollistaa nopeat passitus- ja tulliselvitykset kaikkialla Suomessa.

Varova on Tullin hyväksymä AEO-toimija (Authorised Economic Operator) vuodesta 2010.

Tuontitullaus – näin se toimii

Tuontitullausta varten tarvitaan:

  • Maahantuojan EORI-numero
  • Kauppalasku ja pakkalista
  • Mahdolliset erilliset tullietuuteen oikeuttavat asiakirjat

 
Heti, kun asiakirjat ovat saatavissa, toimita ne omalle sähköpostitse omalle huolitsijallesi tai [email protected], tai alkuperäisinä, jos niin edellytetään. Tarkistamme, että asiakirjat ovat kunnossa ja otamme yhteyttä, jos niissä on tarkennettavaa.

Muut tuontihuolinnan palvelut

Ennakkotariffointi

Huolitsijamme voivat tarvittaessa tarkistaa ja määritellä maahan saapuvien tavaroiden tullinimikkeet jo ennen maahantuloa. Huolitsijamme myös informoivat asiakasyrityksiä ennakkoon mahdollisista puuttuvista Tullin etuuskohteluun oikeuttavista asiakirjoista. Näin asiakkaalle jää aikaa hankkia tarvittavat asiakirjat.

Näytteenotot

Saatuamme asiakkaalta tullausasiakirjat huolitsijamme tarkistavat etukäteen Tullilta tavaran näytteenoton tarpeen maahantuontivaiheessa. Näin asiakas tietää jo etukäteen, tuleeko tavara olemaan näytteiden perusteella käyttöönottokiellossa. Näytteet ja käyttöönottokielto voivat koskea koko erää tai vain osaa siitä, jolloin tullaus voidaan jakaa, ja tullata ei näytteenoton alaiset tavarat vapaaksi kiellosta.

Asiakirjapalvelut

BTI-hakemukset (Sitovaa tariffitietoa koskeva hakemus)

Traces-järjestelmän dokumentit (esim. CVED, CHED-PP), tuontitodistus

UTU-nippujen kerääminen – tullausasiakirjojen niputtaminen arkistointivalmiiksi asiakkaalle sähköisesti, tai tarvittaessa manuaalisesti

 

Tullausten oikaisut ja jälkikannot

Huolitsijamme hoitavat myös esim. viallisen tavaran palautuksen jälkeen tuontitullien takaisin hakemisen, tai maahantuojan myyjältä saaman lisälaskun jälkitullauksen.

Vientihuolinta

Suomesta lähtevissä vientilähetyksissä Varovan liikenteenhoitajat auttavat asiakasta järjestämään vientihuolinnan, vientiselvitykset ja kotimaan noudot.

Tarjoamme vientiyrityksille myös asiakkirjapalveluita. Varova voi järjestää EUR ja/tai ATR -alkuperätodistuslomakkeiden leimauksen Tullissa, jos asiakkaalla ei ole oikeutta itseleimaamiseen, sekä täyttää ne sähköisesti asiakkaan tunnuksin/puolesta/luvalla. Varova voi  tarvittaessa myös käyttää asiakkaan dokumentit leimattavana konsulaateissa.

Määräyksiä noudattaen

Huolitsijat valvovat, että maahantuonnin edellytykset toteutuvat ja informoivat asiakasta mahdollisista rajoituksista. Tarvittaessa avustamme asiakasta myös asiakirjojen laadinnassa.

Vastaamme huolintatoimeksiannoista rahdinkuljettajana tai välittäjänä asiakkaan tarpeen mukaan. Tarkat vastuurajat on mainittu Pohjoismaisen Speditööriliiton määräyksissä (PSYM 2015).

Kuinka voimme auttaa?

Asiantuntijamme neuvovat kansainvälisessä logistiikassa ja suunnittelevat yrityksellenne sopivimmat kuljetus- ja logistiikkaratkaisut.