AEO ja Tulli+

Vahvistettu näyttö tulliosaamisessa hyödyttää asiakkaitamme

Valtuutettu taloudellinen toimija

Authorised Economic Operator (AEO) -status vahvistaa, että olemme saaneet Tullin turvallisuustodistuksen tullauksen ja logistiikan toiminnoillemme. Koska viranomaiset luottavat meihin, voivat asiakkamme luottaa Varovan tulliosaamiseen ja toimitusketjun turvallisuuteen.

AEO – Authorised Economic Operator

AEO on globaali eri maiden tullilaitosten yritysturvallisuusohjelma, jossa toimijoille annetaan vastavuoroisesti eri maissa helpotuksia ja valtuuksia.

Hyötyjä AEO statuksesta:

  • Nopeat lupien käsittelyt
  • Vähemmän fyysisiä tavara- ja dokumenttitarkastuksia
  • Alennetut yleisvakuudet
  • Luotettavan toimijan maine
  • Tullin turvallisuusasiantuntijoiden asiantuntemuksen käyttö

Varovalle myönnettiin vuonna 2010 AEO-status, joka on laajin taloudellisen toimijan todistus, joka sisältää tulliosaamisen lisäksi logistiikan turvallisuusnäkökohdat. Asiakkaamme hyötyvät statuksesta vähentyneiden tullausasiakirjojen tarkastusten ja nopeutuneen tullauskäsittelyn muodossa. AEO -toimijalla on myös oikeus etusijaan, jos lähetykselle määrätään tullitarkastus.

Yritys saa itse valvoa omaa toimintaansa Tullin puolesta, raportoiden Tullille havainnoistaan ja valvonnan tuloksistaan. Tulli tekee yritystarkastuksia yleensä noin kolmen vuoden välein tarkistaen, että yritys on toiminut luvan edellyttämällä tavalla ja kehittänyt jatkuvasti toimintaansa.

Tulli+ asiakkuus

Varovasta tuli Tullin kumppanuusasiakas kesäkuussa 2010. Vuonna 2015 Tulli uudisti kumppanuusasiakkuuden Tulli+ -asiakkuudeksi, jossa yhdistyvät AEO-asiakkuuden ja kumppanuuden parhaat käytännöt. Näin pystymme antamaan jopa aiempaa parempaa ja nopeampaa palvelua asiakkaillemme.