75 vuotta täyteen!

Juhlavuoden terveiset

1948

Varova perustettiin vuonna 1948, ja sen toiminnan tarkoitukseksi määriteltiin kaikenlaisten tavaroiden kuljetuksen, välityksen, varastoimisen, tullauksen ja huolinnan harjoittaminen.

Alussa toiminta keskittyi lähinnä tullaukseen. Vuoden kuluessa saatiin solmituksi yhteistyösuhteita Kööpenhaminassa, Amsterdamissa ja Lontoossa toimivien huolintaliikkeiden kanssa.

1950-luku ja 1960-luku

Varovainen alku

Yritys tarjosi palvelujaan ensimmäiseksi Posti- ja Lennätinlaitokselle sekä Yleisradiolle, joiden herkät laitteet vaativat kuljetuksissa erityistä varovaisuutta. Tästä juontuu yrityksen nimi Varova.

Leevi Varovaan

Leevi K. Laitinen vietti ankaran lapsuuden, jolle hän 18-vuotiaana sanoi hyvästit. Saavuttuaan Helsinkiin nuori mies alkoi suurella päättäväisyydellä etsiä leipäpuuta. Työskenneltyään muutaman vuoden tullilaitoksessa ja huolintaliikkeessä, hänet palkattiin Varovaan. 1960-luvun alussa Leevi ostí koko yrityksen perheelleen.

1970-luvulta 1990-luvulle

Automaattinen tietojenkäsittely

Varovalle hankittiin ensimmäiset ATK-laitteet vuonna 1977, jolla yritys pystyi ensimmäisten huolintaliikkeiden joukossa hoitamaan sähköisiä tullauksia. Teknologia kuitenkin kehittyi kiihtyvää vauhtia, mikä vaati jatkuvia investointeja ja ajoi Varovan kasvun tielle.

Kansainvälinen verkosto rakentuu

Euroopan edustajaverksosto alkoi laajentua 1980-luvulla.  Varovalla havaittiin myös kansainvälisen kontti- ja kappaletavaraliikenteen mahdollisuudet. Sinnikkään yrittämisen tuloksena Varovasta tuli vähitellen yksi toimialan vahvimmista yrityksistä Suomessa.

2000-luvun alusta tähän päivään

Kolme sukupolvea Varovalla

Perheyrittäjyys vaatii tahtoa, asennetta ja halua yrityksen kehittämiseen ja jatkuvuuteen. Sukupolvenvaihdos Varovassa tapahtui virallisesti vuonna 2006, jolloin Pekka Laitinen lunasti yrityksen osakekannan itselleen Leevin jäätyä eläkkeelle. Pekan pojat omistavat nykyään yrityksen osake-enemmistön.

Vahva jalansija Aasiassa

Kiinan noustua maailman teollisuustuotannon kärkeen myös rahtiliikenne on kasvanut huimasti. Varova vahvisti jalansijaansa Aasiassa hankkimalla osaomistuksen paikallisesta edustajasta Ensign Freightistä. Kumppanuus syventää osaamistamme Kaukoidän logistiikassa.

Logistiikan palveluyritys

Tänä päivänä Varovan logistiikkapalvelut ulottuvat joka puolille maailmaa ja käytössä ovat kaikki kuljetusmuodot. Strategiamme mukaan tavoitteenamme on uudistua kansainvälisen logistiikan asiantuntijayrityksestä huippuluokan palveluyritykseksi.