Yritysvastuu

Vastuullisuus on osa Varovan yrityskulttuuria

Välitämme

Varovan toiminta perheyrityksenä perustuu vastuullisuuteen. Tämä näkyy arvoissamme, strategiassamme ja jokapäiväisessä työssämme.

Välitämme toisistamme, asiakkaista, kumppaneista ja yhteiskunnasta. Välitämme myös kuljetuksia.

Yritysvastuun kulmakivet Varovalla

Talous

Hyvällä taloudenpidolla varmistamme toimintamme jatkuvuuden ja luomme työpaikkoja Suomeen. Olemme luotettava liikekumppani.

Yrityskulttuuri

Varova toimii perheyritykselle luontaisella tavalla. Tahdomme olla vastuullisen toiminnan edelläkävijä, joka uudistuu nopeallakin aikataululla.

Henkilökunta

Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Pitämällä huolta henkilökunnasta pidämme samalla huolta asiakkaistamme.

Ympäristö

Säästämme ympäristöä etsimällä vähemmän kuormittavia ratkaisuja ja parantamalla kuljetustehokkuutta. Lue lisää.

Tukikohteitamme

MLL:n kumppani

Varova on Mannerheimin lastensuojeluliiton yrityskumppani. Tuemme lasten ja nuorten puhelimen ja chatin toimintaa sekä MLL:n kiusaamisen vastaista työtä.

Aalto-yliopisto

Varova tukee Aalto yliopiston omistajuuden professuurihanketta, jonnka tarkoitus on vahvistaa suomalaista omistajuuden kulttuuria, ja lisätä se osaksi akateemista tutkimusta myös kansainvälisellä tasolla.

Ukrainan sodan uhrit

Autamme Ukrainan sodan uhreja Kirkon ulkomaanavun välityksellä.

Määräyksiä noudattaen

Lait ja määräykset

Liiketoimintamme perustana on lakien ja säännösten noudattaminen. Rehellisyys ja vastuulliset toimintaperiaatteet ohjaavat toimintaamme ja edesauttavat avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Eettinen ohjeistus

Varovan eettisessä ohjeistuksessa määritellään ja kuvataan ne periaatteet, jotka ohjaavat toimintaamme, menettelytapojamme ja käyttäytymistämme.

Tutustu tästä