Ympäristö

Vastuullisia valintoja

Ympäristönäkökulmat huomioidaan Varovassa osana strategiaa ja yritysvastuuta. Noudatamme toimialaa koskevia säännöksiä. Säästämme ympäristöä suosimalla ympäristöystävällisiä ratkaisuja toimistoissamme, etsimällä vähemmän kuormittavia rahtivaihtoehtoja ja parantamalla kuljetustehokkuutta.

Varovan ympäristöjärjestelmä on ISO 14001:2015 sertifioitu.

Ympäristövaikutusten huomioiminen

Seuraamme sekä oman toimintamme että välittämiemme palveluiden ympäristökuormaa. Arvioimme ja hallitsemme ympäristövaikutuksia järjestelmällisesti ja vastuullisesti.

Välittömät ympäristövaikutukset

 • Toimitilojemme sijainti ja energiatehokkuus
 • Vihreämpi toimisto ja paperittomuus
 • Etätyön mahdollistaminen
 • Työsuhdeautojen päästökriteerit
 • Lentomatkustuksen minimointi
 • Etäyhteyksien hyödyntäminen neuvotteluissa ja yhteydenpidossa

Välilliset ympäristövaikutukset

 • Alihankkijoiden ja kumppanien kaluston kartoitus ja ympäristövastuullisuuden suosiminen
 • Täyttöasteiden maksimointi ja mittaus
 • Asiakkaiden ohjaaminen optimaalisen kuljetusmuodon valintaan
 • Kuljetusreittien optimointi
 • Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen toiminnan ympäristövaikutuksista

Päästöt

Kuljetusmuodon valinta ja päästöt

Kuljetusmuodon valinnassa esittelemme mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle, miten kustannustehokkuus, kuljetusaika ja päästöt ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Lentorahti on nopein vaihtoehto, mutta tuottaa paljon päästöjä. Merikuljetus ja rautatiekuljetukset ovat suhteessa vähäpäästöisempiä, koska kerralla kuljetetaan suurempi määrä tavaraa.

Optimointi Euroopan rahdeissa

Euroopan rahdeissa vähennämme päästöjä optimoimalla rahtitilan käytön trailereissa, ja suunnittelemalla reitit välttäen turhia ajokilometrejä. Kuormien yhdistäminen ja uudenaikainen, vähäpäästöinen kalusto auttavat minimoimaan ympäristölle aiheutuvaa vahinkoa.

Päästöjen kompensointi

Varova voi auttaa asiakasta löytämään sopivia vaihtoehtoja ympäristöpäästöjen kompensointiin.

Ota yhteyttä: [email protected]