Varovan strategia

2022-2024

Uskallamme onnistua

Varovan strategian 2022-2024 ytimessä ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus, uudistuminen, ICT-kehitys ja kasvu.

Visiomme on tuottaa alan paras palvelukokemus asiakkaille, kumppaneille ja henkilöstölle.

18.8.2022

Strategia on matka edellisen strategiakauden liiketoiminnan ja lähitulevaisuudessa siintävien haasteiden välissä. Toisaalta rakennetaan entisten voimavarojen tai kokemusten päälle ja toisaalta valmistaudutaan uusiin mahdollisuuksiin. Samalla huolehtien siitä, että laadukas ja tavoitteellinen kehitys saa jatkua nykyhetkessä.

On mielenkiintoista hahmottaa strategiakausia etappeina, joissa saamme kukin olla matkan verran viemässä kehitystä eteenpäin – toivottavasti seuraavalle tasolle.

Varovan uusi strategia ei ole poikkeus edellä kuvatusta kehityskulusta. Maaliskuussa 2022 käynnistyneen strategian ytimessä on asiakaskokemus, joka pohjaa henkilöstökokemuksen kehitykseen viime strategian aikana. Iloksemme Varova listattiin v.2021 Great Place to Work -tutkimuksessa Suomen Parhaiden Työpaikkojen joukkoon. Uskomme, että huippuluokan asiakaskokemukseen ei ole oikotietä, vaan se pohjaa lopulta tekijöidensä erinomaiseen henkilöstökokemukseen ja heidän tuottamaansa toiminnan laatuun. Näitä haluamme vaalia tulevinakin vuosina. Ajatus strategiasta jatkumona on mielenkiintoinen sen rakentaessa edellisen perustan päälle. Samalla se on valittujen arvojen todeksi elämistä.

Korkealuokkaisen asiakaspalvelun, kilpailukykyisten ratkaisujen ja laadun kehittymisen kautta yritys voi menestyä myös strategiaan asetettujen kasvun ja kannattavuuden mittareilla. Uusiutuminen eri muodoissaan on osaltaan tarjoamassa edellytyksiä näille tekijöille. Silloin kyseessä voi olla uusiutuminen nykyisissä prosesseissa tai uusien liiketoimintamuotojen kehittäminen. Kokeilukulttuuri on yhä vahvasti mukana Varovan strategian eri aiheissa. Lupa yrittää, erehtyä ja onnistua on osa uudistumistamme. ICT on strategiassamme näkyvästi tukemassa asiakaskokemuksen, henkilöstökokemuksen, laadun ja tehokkuuden tavoitteita. Ohessa kuvattu Varovan strategian etusivu jakautuu tarkempiin toimintasuunnitelmiin aiheiden mukaisesti.

Lopulta strategia eletään todeksi yrityskulttuurin ja toiminnan tarkoituksen kautta. Paitsi arvovalintana, myös tästä syystä kulttuurin vaaliminen, kehittäminen ja uudistaminenkin ovat olennaisessa osassa strategiassa onnistumista. Kulttuuri on kohtaamista ja kohdatuksi tulemista. Se tarjoaa voimavaroja myös alkaneen strategiakauden haasteisiin.

Varovan strategiaterveisin,

Mikko Vihanto

toimitusjohtaja